Pe raza comunei Carașova își desfășoară activitatea următoarele unități/instituții de învătământ:

    • Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova;
    • Școala Generală cu clasele I-IV Nermed;
    • Grădinița cu Program Normal Carașova;
    • Grădinița Nermed.